Poradnik


Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na podstawowe pytania związane z dokumentami niezbędnymi do zorganizowania pogrzebu oraz zasiłkiem pogrzebowym.

1. Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu?

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:
 • Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wydawany przez lekarza
 • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:
 •     karta zgonu,
 •     dowód tożsamości osoby zmarłej,
 •     dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej
 •     dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
 •     pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

2. Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy – jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie 3

 
3. W przypadku czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
 • ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 • członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a -d, to jest : 
  •  małżonek ( wdowa i wdowiec ),
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
  • wnuki i rodzeństwo,
  • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
4. Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego ?

Od dnia 1. 04. 2011r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000zł.

 
5. Komu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie 3. Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:
 • członkom rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.
 • jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

6. Czy możliwe jest kredytowanie pogrzebu ?

Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny organizującej pogrzeb.

Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w następujący sposób:
 • szybki kredyt gotówkowy.
 • możliwość pobrania zasiłku pogrzebowego przez naszą firmę.

Po wcześniejszym uzgodnieniu: w przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po otrzymaniu zasiłku z ZUS lub KRUS dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa konto, przekazem pocztowym lub w gotówce.

Służymy Państwu informacją oraz pomocą w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS lub KRUS.

 


Zasady postępowania w razie śmierci bliskiej osoby:

 
1.Jeśli zgon nastąpił w domu:
 • zadzwoń na pogotowie nr 999 i wezwij lekarza
 • lekarz na miejscu stwierdza zgon i jego przyczyny, wystawia w tym celu kartę informacyjną lub kartę zgonu
 • w pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez firmę pogrzebową lub o przywiezienie trumny do domu żałoby w przypadku gdy rodzina życzy sobie by zmarły pozostał w domu do dnia pochówku
 • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby
 • Po uzgodnieniu zakresu usług, większość czynności związanych z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy
 • Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu (na podstawie upoważnienia może to zrobić zakład pogrzebowy)
 • Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można przystąpić do załatwienia formalności na cmentarzu, a także udać się do kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić datę i godzinę pogrzebu.
 • Rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu dostarczamy do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy

2.W szpitalu:
 • lekarz opiekujący się zmarłym, wystawia kartę informacyjna lub kartę zgonu
 • od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu
 • w pierwszej kolejności należy zadbać o odbiór zwłok z prosektorium przez zakład po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia
 • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby
 • Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu (może to zrobić zakład pogrzebowy)
 • Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można przystąpić do załatwienia miejsca na cmentarzu, a także udać się do kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić datę i godzinę pogrzebu.
 • Rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu dostarczamy do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy

3. W hospicjum, domu opieki społecznej
 • Postępuj tak jak w przypadku śmierci w szpitalu.
 • Jeżeli trzeba przewieź ciało do chłodni : ZADZWOŃ 0 609 106 956 / 018 26 79 260 ( 24h) lub PRZYJDŹ : Rabka ul. Zakopiańska 58 (24h). My przewieziemy Zmarłą Osobę do chłodni.

4.Jeżeli zgon był wynikiem przestępstwa lub wypadku
 • wezwany lekarz może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej
 • zezwolenie na odebranie ciała przez firmę pogrzebową wydaje prokuratura lub policja
 • od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochowkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu
 • w pierwszej kolejności należy zadbać o odbiór zwłok z prosektorium przez zakład po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia
 • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby


ra
Liczba odwiedzin strony:

COPYRIGHT © 2014 www.styksrabka.pl 2014

Design by www.efstudio.pl